Sobre DDD#2


Què és?

DDDARQ és una plataforma de recerca i divulgació en marxa, monogràfic d’arquitectura que es presenta en una publicació en línia. Sorgida del projecte de recerca “Arquitectura catalana contemporània: noves temptatives en l’àmbit de la crítica i la divulgació. Documents, formats, casos”, desenvolupat a partir de l’any 2014 per l’arquitecte i investigador Ivan Alcázar Serrat, amb el suport d’una Beca per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El projecte s’amplia amb la recerca, “Re-Forma. Reciclatges Arquitectura/Cultura/Patrimoni”, amb el suport de l’OSIC.

 • Reportatges multimedia d’arquitectura: processos de treball de despatxos d’arquitectura i anàlisi pluridisciplinari i polièdric de projectes arquitectònics
 • Proposta de nous formats de crítica i divulgació
 • Recull de reflexions sobre els reptes de la pràctica i la teoria de l’arquitectura
 • Recerca sobre el tractament de l’arquitectura en els nous mitjans

Capítols de ddd#2:

 1. Qüestions: textos assagístics sobre les relacions entre l’arquitectura, la cultura i el patrimoni. Sobre equipaments culturals i creatius, estratègies de projecte i d’intervenció en el construït, i interrelacions disciplinàries.
 2. Veus: reflexions d’experts, artistes, arquitectes, gestors culturals, coordinadors de centres de creació.
 3. Casos: anàlisi arquitectònic, urbanístic i cultural de casos de centres de creació i treball, equipaments culturals, i tipologies híbrides per a la cultura.
 4. Reportatge: visita d’obra i anàlisi polièdric dels processos de l’arquitectura. Reforma de la Lleialtat Santsenca, projecte d’Harquitectes.

Equip de treball:

 • Ivan Alcázar Serrat (recerca, textos, coordinació del projecte)
 • Roger Lapuente (audiovisuals)
 • Maria Alcázar (audiovisuals)
 • Bertran Escolà (disseny web)

Amb la col·laboració de: Xavier Ros/Harquitectes, Yoel Karaso, Cecilia Tham, Alejandro Papadopoulos, Elena Carmona, Cuqui Jerez, Sara Galmán i Maite Hernando (Gdmas), Manuel Ruizánchez i Francesc Bacardit, Hermann Bonnín, Meritxell Inaraja, Utopia126, Toni Casares, Juan I. Prieto, Carles Baiges, Beatriu Daniel, Alexis Eupierre, Ilia Mayer, Anna Rubirola

Crèdits:

 • Imatges: Segons indicacions de cada crèdit
 • Audiovisuals:Roger la Puente i Ivan Alcázar
 • Agraïments: Tots els col·laboradors, espais i entitats. La Seca, MoB, Fabra i Coats, El Graner, Lleialtat Santsenca, COAC, ICUB, OSIC.